Zavolajte nám

Kúpele Františkovy Lázně

Kúpele Františkovy Lázné tvoria základný pilier tzv. Západočeského kúpeľného trojuholníka. Aj keď sú kúpele pomerne malé, sú krásne. Do dnešnej doby si totiž zachovali ráz kúpeľného mesta z 19. storočia. Kúpele Františkovy Lázne majú aj výbornú polohu. Nachádzajú sa pri hraniciach s Nemeckom a neďaleko historického Chebu.

Hotely

Pobyty

História

Skutočné dejiny kúpeľného mesta Františkovy Lázně začínajú ďaleko pred ich založením. Už v stredoveku nosili nosičky vody Františkov prameň do blízkeho Chebu, kde sa pil ako stolová voda. Neskôr objavili lekári jeho liečivé účinky a prameň sa stal najvyhľadávanejším liečivom v Európe. V tej dobe bolo ochorenie človeka vnímané ako celkové zaplavenie tela jedovatými šťavami. Tie bolo nutné, podľa lekárov, z tela odviesť púšťaním žilou alebo vyplavením minerálnymi vodami s obsahom soli a síry, ktoré škodliviny na seba viažu. Františkov prameň bol v tomto duchu využívaný na liečenie takmer všetkých chorôb, najmä však na liečenie ženskej neplodnosti. 

Poloha a klíma

Kúpele Františkovy Lázně sú malebné mesto nachádzajúce sa  v okrese Cheb v Karlovarskom kraji.

Turistické zaujímavosti

 Atmosféra kúpeľov Františkove Lázně je natoľko spojená s históriou mesta, že návšteva mestského múzea, zámočku či podivnej rozhľadne je takmer nevyhnutná.  

Okolie

Krátke prechádzky aj dlhšie turistické túry umožňuje ideálny terén v meste aj v okolí, dobre značené turistické trasy a množstvo historických a prírodných zaujímavostí.

Prírodné liečivé zdroje

Na území města Františkovy Lázně vyviera okolo 20 prameňov. Ich priemerná teplota sa pohybuje od 9 do 11ºC. Ide o strednú až silnú mineralizáciu. Pramene vyvierajú z hĺbky od 3 do 70 metrov.
Avšak okrem vody pacientom pomáha aj prírodná slatina, s vysokým obsahom rozpustných minerálnych látok a huminových kyselín. Z minerálnej vody je odčerpávaný aj prírodný liečivý plyn, avšak v kúpeľoch zachytávajú aj samotný výver suchého oxydu uhličitého, vulkanického pôvodu.

Zavolajte nám